Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец - продава свои имоти

На последното си заседание за 2008 година (с протокол 18 от 23.12.2008) - Общинският съвет на град Вършец, взе решение да продаде имоти (земеделска земя) собственост на Община Вършец.

С решение 206  Общински съвет - Вършец реши да се организира провеждане на явен публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, на основание чл. 35, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 19 ал. 2 от НРПУРОС и във връзка с чл. 2, ал. 5 от НУРПТК, представляващи земеделска земя:

  •  Земеделска земя имот № 420.104, с площ 140 кв.м, находящ се в м. “Милкина ливада” в землището на гр. Вършец при начална тръжна цена – 460 лева.

  •  Земеделска земя имот № 420.36, с площ 757,20 кв.м, находящ се в м. “Милкина ливада” в землището на гр. Вършец при начална тръжна цена – 1 850 лева.

  •  Земеделска земя имот № 420.96, с площ 978,40 кв.м, находящ се в м. “Милкина ливада” в землището на гр. Вършец при начална тръжна цена – 2 400 лева.

Цена на тръжната документация 100 лв., депозит за участие в търга 300 лв., стъпка за наддаване 5 % от първоначалната тръжна цена, определена за всеки земеделски имот.

Кмета на Община Вършец е упълномощен да организира и проведе публично оповестения търг и сключи договори за продажба на имотите със спечелилите търга участници, след внасяне на сумите, предложени от тях за закупуване на имотите по сметка на Община Вършец.

(източник сайта на Община Вършец)

Актуални информация за продаваните частни имоти на територията на Община Вършец, можете да откриете тук .


Последна промяна ( Friday, 03 April 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com