Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Нови данъци върху недвижимите имоти, ...

На заседанито си на 28.01.2009 (с протокол 19,  решение 226) - Общинският съвет на град Вършец на основание § 17, ал. 1 от ЗМДТ актуализира размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка наследствата и данъка при придобиване на имущества.

~ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

~ Размерът на данъка върху наследствата се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

  • За братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто върху размера на наследеното имущество над 250 000 лева;
  • За лица, извън посочените в т. 1 – 5 на сто върху размера на наследеното имущество над 250 000 лева.

~ При възмездно придобиване на имущество данъка е в размер на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по – високата стойност.

Настоящото решение променя размера на данъците определени от Общински съвет – Вършец с Решение № 44 от Протокол № 5 / 04.02.2008 г.

 

(източник сайта на Община Вършец)
Последна промяна ( Wednesday, 18 February 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com