Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Плащане на патентен данък за 2009 от лица упражняващи занаяти.
При събирането на патентния данък за текущата 2009 година, дирекция "Местни данъци и такси" към Община Вършец ще изисква от патентно задължените лица, които изпълняват дейността си по занаятчийски начин удостоверение за актуална занаятчийска регистрация, издадено от РЗК Монтана по надлежния ред.

Упражняването на занаят, съгласно Закона занаятите (чл.33) се осъществява след вписване на занаятчийското предприятие в регистъра на занаятчиите. Редовността на тази регистрация се удостоверява с предвиденото за целта удостоверение, издавано ежегодно от Регионалната занаятчийска камара (РЗК) – Монтана за територията на област Монтана.

Липсата на удостоверение за актуална регистрация, издадено по надлежния ред от РЗК, на практика означава липса на занаятчийска регистрация и нарушение на разпоредбите на Закона за занаятите.

 

 

(източник вестник "Вършец" - Община Вършец)

 

Последна промяна ( Wednesday, 18 February 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com