Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец - обяви публични търгове за продажба на имоти
Съдържание на страницата
Община Вършец - обяви публични търгове за продажба на имоти
Публични търгове за продажба на недвижими имоти - град Вършец
Публични търгове за продажба на поземлен имот - село Черкаски

 

 

 

 

ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ

Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23
e-mail :  admin_varshetz @ mail.bg

 

О Б Я В А


     На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 19, ал. 1от НРПУРОС и чл.9, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК и в изпълнение на Решение № 206/23.12.2008г. на Общински съвет -Вършец и Заповед № 67/25.02.2009г. на Кмета на Община Вършец.

О Б Я В Я В А

        На 27.03.2009г. от 10.00 часа явен публичен търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – представляващи земеделска земя находяща се в м. “Милкина ливада”, землище Вършец, община Вършец, област Монтана описана, както следва:

        1. Имот № 420,104 с площ 140 кв.м.- първоначална тръжна цена -    460 лв.

        2. Имот № 420,36 с площ 757.20 кв.м. - първоначална тръжна цена  -  1850 лв.

        3. Имот № 420,96 с площ 978.40 кв.м.- първоначална тръжна цена   -  2400 лв.

       Стъпка за наддаване 5 % върху началните тръжни цени. Кандидатите могат да участват за закупуване на един, няколко или всички земеделски имоти.      

       Тръжна документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 26.02.2009г. до 26.03.2009г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

       Тръжна документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 26.02.2009г. до 26.03.2009г. в деловодството на Общинска администрация гр. Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

       Депозит за участие в търга в размер на 300 лв. /триста лева/ се внася в касата на Общинска администрация – Вършец до 17.00 часа на 26.03.2009 г.

       До участие в търга се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация и подали същата до 17.00 часа на 26.03.2009г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация.
                                         
За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44Последна промяна ( Wednesday, 18 March 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com