Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
ОбС Вършец промени Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
На 14.03.2009 Общинският съвет на град Вършец проведе своето заседание в заседателната зала на хотелски комплекс “Флора” – к.к. “Боровец”. С решение No 242 - промени Наредбата на Общински съвет Вършец за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец , както следва:
 
1. Общински съвет Вършец изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец, както следва:

В РАЗДЕЛ ІІІ – ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:
„Чл. 31 (1) За ползване на услугите на домашен социален патронаж се дължат месечни такси за работните дни в месеца в размер на 50 лв.”

В РАЗДЕЛ VI – ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
„Чл. 42, ал. 1, т. 10 “Ползване на земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем за 1 година – 4 лева / дка, за 2009 г.”


2. Задължава Кмета на Община Вършец във всички договори за наем да включва клауза, че цената за ползване на земеделска земя от Общински поземлен фонд под наем е съгласно цената, определена в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец.

 

Последна промяна ( Friday, 03 April 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com