Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец кандидатства по нови проекти

Община Вършец кандидатства с четири нови проекта по европейската програма "Развитие на селските райони" ?!

Община Вършец внесе за одобрение четири нови проекта, с които ще кандидатства за финансиране по Европейската програма за развитие на селските райони 2007-2013 г, по мярка 321 и 322 – Обновяване и развитие на населените места.

 •  Проектът “Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец” е подаден в разплащателна Агенция на 17 март 2009 г. и включва изграждане на конвенционално улично осветление, подземни тръбни PVC мрежи, изтегляне на кабели в PVC тръби, изграждане на стълбове, изграждане на демонстрационна фотоволтаична осветителна система, изграждане система за управление на осветлението, рехабилитация на уличното осветление в гр. Вършец и всички села от общината. Предвижда се електрическата инсталация да бъде с кабелно захранване, като кабелите бъдат положени в подземна кабелна тръбна мрежа, разположена в PVC тръби. Амортизираните стълбове ще бъдат поетапно демонтирани. За да се намали разхода на енергия се предвижда използване на модерни осветителни тела с дросели с двойна мощност и намаляване на силата на светене на лампите в часовете с намалено движение. Срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.
  Проектът е на стойност 1 955 805 лева.

  п.
  п. Парадоксално е, че през през първият си мандат (преди 10-тина години) Кмета на Община Вършец подмени уличното осветление, като за около 40000 лева успя да сложи около 340 нови осветителни тела, ... чиито живот се оказа по малък от 6м., като търга за подмяната им се проведа четири пъти ...

 •  Проектът “Строителство и реконструкция на вътрешна канализационна и водопроводна система на част от уличната мрежа в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец” е подаден на 01 април 2009 година и предвижда строителство и реконструкция на вътрешна канализационна и водопроводна система на част от уличната мрежа в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец.
  Ще бъдат изградени главни канализационни клонове 1 и 2 в с. Черкаски и укрепителна стена, главен канализационен клон 1 в с. Спанчевци и главен канализационен клон 1 в с. Драганица.
  Екипът на проекта подготвя втори етап за изпълнение и допълнение на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна канализационна и водопроводна система на част от уличната мрежа в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец”, който ще включва доизграждане на канализационната, водопроводна мрежа и пречиствателни станции в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец.
  Проектът е на стойност 4 117 457 лева.

 •  Проектът ”Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в град Вършец” е подаден на 30 април 2009 г. и предвижда ремонт на пътни настилки – 2540 кв.м., подмяна на бордюри– 7800 м, направа на тротоари – 19 313 кв.м., нова хоризонтална маркировка – 677 кв.м., доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци , дренаж – 730 м, почистване на ревизионни шахти от дъждовна канализация – 50 бр., по следните улици: "Дончо Станчев", "Отец Паисий","Ал. Стамболийски", "Цар Иван Асен II", "Стефан Караджа", "Васил Левски", "Раковска", "Васил Априлов", "Христо Ботев", "Хан Омуртаг", “Ботуня “ – пътна връзка с ул.” В.Левски”.
  Проектът е на стойност 1 645 005 лева.

 •  Проектът “Ремонт обществени паркове, градинки и зелени площи в град Вършец”, подаден на 13 май 2009 г. предвижда цялостно реновиране и обновяване на централните зелени площи в град Вършец – балнеоложки парк и градска градина, намираща се между хотел “Мариус” и СБР “Св.Мина”.Ще бъдат рехабилитирани 7428 кв.м. Различни видове настилки в градска градина с изграждане на детски площадки за различни възрастови групи, водни ефекти, паркова мебел, осветление на територията на 15710 кв.м. Ще се попълнят дървесна и храстова растителност, цветя и тревни площи.

  В балнеоложкия парк ще се обнови настилката на 11 230 кв.м. Алейна мрежа и реновират 8500 кв.м. зелени площи, ще бъдат монтирани пейки, табели и кошчета.
  Проектът е на стойност 1 953 993 лева.

  п.п. Цитираният по-горе „... хотел “Мариус ...“ - в град Вършец – не съществува !
  Дано монтираните пейки пейки, табели и кошчета за които ще се дадат 1 953 993 лева не приличат на грозните безформени странни „обекти“, които населяват вече парка на град Вършец ...

 

 

Последна промяна ( Monday, 25 May 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com