Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец разпродава "Казаните за ракия" !

На 20.05.2009 Община Вършец – взе решение за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи казани за изваряване на ракия.

(Кои казани и на каква цена - прочетете пълният текст.)

Казаните ще се разпродават чрез провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи сгради, съоръжения и право на строеж върху поземлените имоти върху, които са изградени сградите на казаните за изваряване на ракия, намиращи се в град Вършец, село Долно Озирово, село Горно Озирово, село Драганица и село Черкаски, община Вършец, област Монтана, с условие за запазване на дейността на казаните за изваряване на ракия (съоръженията), респективно за запазване предназначението (статута) на сградите, правото на строеж и поземлените имоти под сградите за срок от 10 години.

Утвърдените първоначални конкурсни цени на имотите, са:

  •  Казан за изваряване на ракия в гр. Вършец- 9 200 лв.
  •  Казан за изваряване на ракия в с. Долно Озирово – 5 750 лв.
  •  Казан за изваряване на ракия в с. Горно Озирово – 6 350 лв.
  •  Казан за изваряване на ракия в с. Черкаски – 5 000 лв.
  •  Казан за изваряване на ракия в с. Драганица – 6 500 лв.

Цена на конкурсна документация - 300 лв., депозит за участие в конкурса - 10 % от първоначалната конкурсна цена на казана, за които кандидата участва в конкурса. При участие на кандидат за повече от един казан, същия внася депозит в размер на 10 % от първоначалната конкурсна цена за всеки казан поотделно.

За организирането и провеждането на конкурса по реда на Глава трета “Конкурси” от НУРПТК, и сключването на договори, след заплащане на сумите от спечелилите конкурса участници, както и да внесе писмен доклад в Общински съвет за резултатите от проведените конкурси и сключените договори е упълномощен Кмета на Община Вършец.

Последна промяна ( Tuesday, 09 June 2009 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com