Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Обявени са за продажба на недвижими имоти, находящи се в село Черкаски
Обявени са за продажба на недвижими имоти, находящи се в село Черкаски, по реда на ЗОС.
 
Общински съвет Вършец взе решение за провеждане на публичен явен търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи поземлен имот УПИ I /едно/ с площ 5 500 кв.м. и УПИ II /две/ с площ 3 720 кв.м. и двата, находящи се в кв. 63 по плана на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.

  •  Определя първоначална тръжна цена за имот УПИ I /едно/ с площ 5 500 кв.м. – 18 730 лв., стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена, цена на тръжната документация - 300 лв. и депозит за участие в търга - 10 % от първоначалната тръжна цена.

  •   Определя първоначална тръжна цена за имот УПИ II /две/ с площ 3 720 кв.м. – 11 530 лв., стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена, цена на тръжната документация - 300 лв., и депозит за участие в търга - 10 % от първоначалната тръжна цена.

Кмета на община Вършец ще организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК и да сключи договор за продажба на недвижимите имоти след заплащане на сумата от спечелилия/ите търга участник/ци.
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com