Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец ще отдава под наем нови 11 имота
Общински съвет – Вършец на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС и във връзка с НРПУРОС  взема решение за провеждане на явен публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, намиращи се в землището на град Вършец

 1.Имот № 12961.36.113
площ 48 540 кв.м.,
намиращ се в м. ”Дългата ливада”
 2.Имот № 12961.44.52 площ 119 778 кв.м.,намиращ се в м. ”Янини шушеци”
 3.Имот № 12961.45.60площ 35 981 кв.м., намиращ се в м. ”Дамянова ливада”
 4.Имот № 12961.45.61 площ 93 311 кв.м.,намиращ се в м. ”Дамянова ливада”
 5.Имот № 12961.10.38площ 33 564 кв.м.,намиращ се в м. ”Малежина бабка”
 6.Имот № 12961.10.25площ 61 164 кв.м.,намиращ се в м. ”Широка страна”
 7.Имот № 12961.10.35площ 81 037 кв.м.,намиращ се в м. ”Малежина бабка”
 8.Имот № 12961.11.70площ 75 252 кв.м.,намиращ се в м. ”Митрови ливади”
 9.Имот № 12961.13.66площ 112 739 кв.м.,намиращ се в м. ”Вълчов ръстак”
 10.Имот № 12961.14.198 площ 50 384 кв.м.,намиращ се в м. ”Гламео”
 11.Имот № 12961.16.3площ 127 731 кв.м.,намиращ се в м. ”Мъртвината”

         
Информация за провеждане на търга:
Срокът за отдаване под наем на имотите ще бъде -- 2 (две) години. Първоначална годишна наемна тръжна цена за 1 (един) декар - 4 (четири) лева. Цена на тръжната документация ще е 100 (сто) лева, депозит за участие в търга - 100 (сто) лева, за всеки имот по отделно, за които участва съответния кандидат и стъпка за наддаване 5 % (пет на сто) върху общата първоначална тръжна наемна цена на съответния имот
.

Допълнителни условия  :
В договора за наем ще бъде заложена клауза, че при възстановяване на земеделски имот или на част от него при условията на чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗЗ се прекратява договора за наем за целия имот или частта от него от датата на издаване на Заповедта на Кмета на Община Вършец по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ.


Провеждане на търга:

Кмета на Община Вършец ще организира и проведе търга и ще сключва  договорите за отдаване под наем на земеделските имоти, след заплащане наемната цена за първата година от договора от съответния наемател.

Община Вършец - контакти:
Адрес: 3540 гр. Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
тел.:      09527/22-22, 20-02, 0884051286 - централа
факс:   09527/23-23 

Последна промяна ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com