Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец готви за продажба недвижим имот намиращ се в м."Гламео" в землището на град Вършец
На последното си заседание Общински съвет - Вършец  взе решение за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.  Поземленият имот е с идентификатор 12961. 24.931. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец с площ 2650кв.м. намиращ се в местността ”Гламео” в землището на град Вършец.

Определената първоначална тръжна цена за имота е 2100лв., стъпка за наддаване 5% върху първоначалната тръжна цена. Цената на тръжната документация е 200лв., депозита за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на недвижимия имот.

Кмета на Община Вършец е упълномощен да организира и проведе търга по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и сключи договор за продажба на имота със спечелилия търга участник след внасяне на предложената от него сума за закупуване на недвижимия имот.
Последна промяна ( Tuesday, 09 March 2010 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com