Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за доставка на хранителни продукти

П О К А Н А

изх. № 105/ 16.03.2010 г.
до
всички заинтересовани лица за представяне на оферти за доставка на хранителни продукти
от
Професионална гимназия по икономика и туризъм – гр. Вършец, ул. “Васил Левски” № 44 


На основание чл. 2, ал.1, т.2 и чл. 2в от НВМОП и
Заповед № 111/15.03.2010 г. на Директора на ПГИТ
ПГИТ – Вършец кани всички заинтересовани лица да представят оферти за доставка на хранителни продукти, както следва :

1. ПРЕДМЕТ на доставките :
“Ежедневна доставка на хляб и закуски и периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ- Вършец по обособени позиции”, както следва :

 •  Позиция № 1
  Ежедневна доставка на хляб и закуски по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ-Вършец” – 18 000 бр., прогнозна стойност без ДДС – 10 000 лв.

 •  Позиция № 2
  “Периодична доставка на пресни меса по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ-Вършец” – 700 кг., прогнозна стойност без ДДС 5 250 лв.

 •  Позиция № 3
  “Периодична доставка на основи хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ПГИТ-Вършец : в т.ч. ориз, стар боб, грах, брашно, нишесте, грис, олио, оцет, маргарин, месо-пилешко, пиле-бутче, пиле-филе, кайма, риба, наденица, шпек салам, кебапчета, кюфтета, сирене, кашкавал, мляко, лютеница, подправки, яйца, пакетирани тестени изделия, консерви и др. 450 л., 5 784 бр., 3 315 кг., прогнозна стойност без ДДС – 15 500 лв.

/показаните количества са прогнозни и в хода на изпълнение на поръчката могат да бъдат увеличавани или намалявани, съобразно нуждите, но само в рамките на обявената стойност на поръчката/

2. КРИТЕРИЙ за оценка на офертите –  Предложена най-ниска цена
Предимство имат офертите съобразени с бюлетина на САПИ за област Монтана.

3. ОСНОВНИ изисквания и право на участие – Право на участие имат всички търговци по смисъла на ТЗ, които са представили следните документи :

 •  ценова оферта /по артикули – образец/– получава се от деловодството на ПГИТ
 •  удостоверение за първоначална съдебна регистрация – копие, заверено с подпис и печат на участника
 •  ЕИК по БУЛСТАТ – копие, заверено с подпис и печат на участника
 •  ИН по ДДС – копие, заверено с подпис и печат на участника
 •  Декларации по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП

 
4. СРОКОВЕ

 • Срок за получаване на ценова оферта / по артикули – образец/  от заинтересованите – 23.03.2010 г. до 16.00 часа в деловодството на ПГИТ.
 • Срок за подаване на ценови оферти /запечатани в непрозрачен плик А/ и изискуема документация / запечатана в непрозрачен плик Б/ - 09.04.2010 г. до 16.00 часа в деловодството на ПГИТ.


5. Телефон за контакт : 09527/3084                                                         
       ДИРЕКТОР  ПГИТ :   В.АНТОНОВ       

 

                                                  

Последна промяна ( Wednesday, 17 March 2010 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com