Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Общински съвет - Вършец актуализира някои местни такси и цени на услуги
Общински съвет - Вършец на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА измени и допълни Наредбата на Общински съвет – Вършец за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец- т.14, т.15 и т.16, на ал.1, чл.43, ...

както следва:

В чл.43, ал.1, т.14 се изменя като се създават т.14.1., т.14.2., т.14.3. и т.14.4.:

т.14.1. За удостоверяване на датата и подписите върху документи без определен материален интерес:
            а. за първи подпис – 5лв.
            b. за всеки следващ - 2лв.
            c. при преупълномощаване – 10лв. за подпис

т.14.2. За документи, които ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот – 10лв. за всеки подпис плюс 10лв. за удостоверяване на съдържание за първа и 2лв. за всяка следваща страница.

т.14.3. При преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот е в двойния размер на таксата по т.14.2.

т.14.4. Таксата по т.14.1. и т.14.2. се събира еднократно при едновременно удостоверяване на подписите, а в противен случай се събира отделно.

 
В чл.43, ал.1, т.15 :

Нотариални заверки на подпис по домовете се извършва по реда на т.14.1.2.3.4. плюс такса от 5лв.


В чл.43, ал.1, т.16 се изменя така:

За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

          a. за първа страница – 3лв.
          b. за всяка следваща страница – 2лв.

Последна промяна ( Thursday, 07 October 2010 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com