Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец обявява публичен търг за продажба на поземлен имот в района на с.Долна Бела Речка
На 08.02.2011г. от 10.00 часа Община Вършец обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ - поземлен имот по плана на с.Долна Бела Речка, община Вършец с площ 335 кв.м. /триста тридесет и пет кв.м./.
       
Първоначална тръжна цена на имота 1 200 лв. без ДДС /хиляда и двеста лева без ДДС/ и стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена.  

        Документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 07.01.2011г. до 07.02.2011г. от касата на Общинска администрация - Вършец.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 07.01.2011г. до 07.02.2011г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец.

        Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на имота се внася в касата на Общинска администрация – Вършец до 17.00 часа на 07.02.2011 г.

         До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 07.02.2011г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията определени в тръжната документация.
Последна промяна ( Wednesday, 19 January 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com