Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
От 1 януари туристически данък, замества досегашната туристическа такса във Вършец
Във връзка с влезлите в сила от 1 януари т.г. изменения в Закона за местните данъци и такси.
Новия туристически данък, който замества досегашната туристическа такса.

Характеристиките, регламентиращи новия данък са:
- обект на облагане са само нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма;
- данъчно задължени лица са тези, които предлагат нощувки в горепосочените места, като данъкът ще се записва отделно в документа, издаден от тях на лицето, ползващо нощувка;
- данъкът се определя от Общинският съвет в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване, като се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките;
- декларирането на данъка става до 30 януари всяка година с декларация по ЗМДТ (за облагане с туристически данък за предходната календарна година). Предвиден е и минимален размер на данъка за календарна година, който не може да бъде по-малък от данъка, който би бил дължим при 30% пълна заетост на съответния обект. За данъчно задължените лица, които са внесли данък за годината в по-малък размер от минималния размер, ще довнасят разликата до 1 март на следващата година, независимо от това дали обектът се използва.

Този данък се взема от туристите, а не от собствениците на местата за настаняване.

На проведеното на 28 януари заседание на Общинския съвет - Вършец, съветниците гласуваха , данъка  за 2011г. да бъде: 

  1. 0.20 лв. за 1 нощувка за категория "Една звезда";
  2. 0.30 лв. за категория "Две звезди';
  3. 0.40 лв. за категория "Три здезди" и
  4. 0.50 лв. за категория "Четири звезди".

 

Последна промяна ( Wednesday, 08 June 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com