Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец отдава под наем на търг казаните за изваряване на ракия
Кaзани ракия Вършец - dariknews.bgНа 07.03.2011г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на казаните за изваряване на ракия, собственост на Община Вършец. Казаните се отдават под наем за срок от 3 /три/ календарни години, считано ог датата на сключване на договор за отдаване под наем на съответния казан, като в договора се включва клауза за поддържане на материалната база.

Първоначални годишни тръжни наемни цени: 1. Казан в гр. Вършец - 640 лв. без ДДС; 2. Казан кв.Заножене, гр.Вършец - 480 лв. без ДДС; 3. Казан с.Спанчевци -400 лв. без ДДС; 4. Казан с.Драганица - 400 лв. без ДДС; 5. Казан с.Черкаски - 400 лв. без ДДС; 6. Казан с.Долно Озирово- 400 лв. без ДДС; 7. Казан с.Горно Озирово - 400 лв. без ДДС; 8. Казан с Долна Бела Речка - 320 лв. без ДДС и 9„ Казан с.Горна Бела Речка - 320 лв. без ДДС.

Всеки участник в търга може да участва за наемане на един, няколко или на всички казани за изваряване на ракия.

Документация за участие в търга може да се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 04.02.2011г. до 04.03.2011г. от касата на ОбА - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. "България" № 10, етаж 3, стая, 305, на стойност 100 лв. /сто лева/.

Тръжна документация за участие в търга, придружена с всички задължителни документи се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 04.02.2011г до 04.03.2011г. в деловодството на Общинска администрация -. Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. "България" № 10, етаж 1.

Депозит за участие в търга - 10 % от първоначалната годишна тръжна наемна цена за съответния казан, като същия се внасят в касата на Об. А. - Вършец до 1 ,00 часа на 04.03.2011г.

 

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, внесли депозит за участие в търга, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея изискващите се задължителни документи за допускане до уча ги е в търга до 17.00 часа на 04.03.2011г.

Търгът ще се проведе в pаседателната зала в сградата на Обшинска администрация - Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10, етаж 4.
Последна промяна ( Wednesday, 08 June 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com