Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Общински съвет – Вършец - oпредели размера на такса битови отпадъци за 2011г.

ТБО ВършецОбщински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, §25, ал.2 от ЗИД на ЗМДТ и чл.66 от ЗМДТ и чл.17 от Наредбата - определи размера на ТБО за 2011 година.

   •  Размер на ТБО за недвижими имоти на физически лица /ФЛ/ за гр. Вършец и кв. Заножене – общо 2.0 на хиляда и по услуги:
 •  събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 0.9 на хиляда;
 •  поддържане чистота на местата за обществено ползване – 1.1 на хиляда;

 •  Размер на ТБО за недвижими имоти на физически лица /ФЛ/ за прилежащите села на Община Вършец – общо 6.0 на хиляда и по услуги:
 •  събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 4.5 на хиляда;
 •  поддържане чистота на местата за обществено ползване – 1.5 на хиляда.

 •  Размер на ТБО за недвижими имоти на стопански субекти и физически лица /ФЛ/ с декларирани търговски обекти в гр. Вършец и кв. Заножене – общо 6.5 на хиляда и по у слуги:
 •   събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 3.0 на хиляда, но не  повече от 4 000 лева на имот.
 •  поддържане чистота на местата за обществено ползване – 3.5 на хиляда, но не  повече от 4 000 лева на имот.

 •  Размер на ТБО за недвижими имоти на стопански субекти и физически лица /ФЛ/ с декларирани търговски обекти в прилежащите села на Община Вършец – общо 11.5 на хиляда и по услуги:
 •   събиране на битови отпадъци и транспортиране до депо – 10.5 на хиляда, но не повече от 4 000 лева на имот.
 •   поддържане чистота на местата за обществено ползване – 1.0 на хиляда, но не повече от 4 000 лева на имот.
Последна промяна ( Tuesday, 26 April 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com