Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец - обявява публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на земеделска земя
Земеделска земяНа 27.05.2011г. от 11.00 часа Община Вършец ще проведе публичен търг с явно надаване за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост, находяща се в землищата на гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, с.Стояново, с.Долно Озирово, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка и с.Горна Бела Речка, община Вършец, област Монтана

описана, както следва :

В землището на гр.Вършец 101 бр. ливади.

        В землището на с.Спанчевци 11 бр. ливади и 22 бр. ниви.

        В землището на с.Драганица 20 бр. ливади и 8 бр. ниви.

        В землището на с.Черкаски 33 бр. ливади и 39 бр. ниви.

        В землището на с.Долно Озирово 20 бр. ливади и 29 бр. ниви.

        В землището на с.Горно Озирово 222 бр. ливади и 21 бр. ниви

        В землището на с. Стояново – 27 бр. ливади и 13 бр. ниви.

        В землището на с.Долна Бела Речка 99 бр. ливади.

        В землището на с.Горна Бела Речка  77 бр. ливади и 18 бр. ниви.

        Първоначална годишна тръжна наемна цена за 1 дек. 4 лв. /четири лева/.

        Срок за отдаване под наем на земеделските имоти - 5 /пет/ календарни години

        Документация за участие в търга на стойност 200 лв. /двеста лева/ може да се  закупи всеки работен ден от 26.04.2011г. до 26.05.2011г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 26.04.2011г. до 26.05.2011 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

        Депозит за участие в търга в размер на 300 лв. се внася всеки работен ден от 26.04.2011г. до 26.05.2011г., в касата на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

Стъпка за наддаване 5 % върху общата първоначална тръжна наемана цена на съответния имот.

        В договора за наем ще се заложи клауза, че при възстановяване на земеделски имот или на част от него при условията на чл. 45 е от ЗСПЗЗ се прекратява договора за наем за целия имот или частта от него, която е възстановена от датата на влизане в сила на решението на Общински съвет – Вършец.

         До участие в търга се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга, внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.
 

За допълнителна информация тел 09527/ 22 – 22 вътр. 44

Последна промяна ( Sunday, 04 December 2011 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com