Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Публично обсъждане на проектобюджета на Община Вършец за 2012г.
Проектобюджета на Община Вършец за 2012г.Съгласно Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Вършец организира публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2012 година”, което ще се проведе на 13.02.2012 г. (понеделник) от 11.00 ч. в Конферентна зала на хотел „СЪНИ ГАРДЪН” - Вършец.


Съгласно Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Община Вършец организира публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2012 година”, което ще се проведе на 13.02.2012 г. (понеделник) от 11.00 ч. в Конферентна зала на хотел „СЪНИ ГАРДЪН” - Вършец.

Проектът ще бъде внесен за разглеждане и утвърждаване на заседание на Общински съвет – Вършец в средата на месец февруари 2012 година. В тази връзка, Общинската администрация ще събира предложения по проект – бюджета до 13. 02 .2012 година.

Проектът за бюджет на община Вършец е разработен в съответствие с:
- Закона за общинските бюджети
- Натуралните и стойностни показатели за общината, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г.
- Стратегия за развитие на общината
- Правомощията на местната власт, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси.

Основните цели на проекта за бюджет 2012 г. са :
- Запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината при повишени критерии за качество
- Реконструкция и изграждане на материално – техническата база на публичната и частна общинска собственост
- Икономическо развитие и увеличаване на заетостта.

Общият балансиран размер на приходната и разходната част на бюджета е 4 635 700 лв.

За капиталови разходи , финансирани с бюджетни средства са разчетени 577 662 лв.,от които:
- Целева субсидия за капиталови разходи – 158 700, в т.ч. 110800 лв. за ремонт пътища ІV клас.
- от собствени приходи – 418 962 лв.

 

Можете да изпратите предложението си на адрес : гр.Вършец, бул.”България” № 10 до Председателя на Общински съвет Вършец или до Кмета на Община Вършец


Проекта можете да си го свалите от : ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2012 Г.

Източник: сайта на Община Вършец

 

Последна промяна ( Monday, 06 February 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com