Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Проект "Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг"
Проект Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг Община Вършец започна разработването на проект “Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ е на основата на интегриран подход да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг.
Конкретни цели:
 • подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство;
 • икономическа диверсификация на съответната територия или регион и намаляване на териториалната концентрация на туризма;
 • насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;
 • привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар;
 • използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари.

Допустимите дейности в подкрепа на предложения регионален туристически продукт са обособени в шест групи:
 • Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;
 • Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия  район и предложения за подкрепа туристически продукт;
 • Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
 • Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
 • Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;
 • Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги - комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.


Във връзка с разработването на проекта беше изготвена анкетна карта за събиране на мнения и идеи за развитието и разнообразяването на туристическия продукт в региона от всички  заинтересовани страни.
Очакваме Вашите идеи в попълнената анкета на адрес: proektmig @ abv.bg

 Източник: Община Вършец

 

Последна промяна ( Saturday, 11 February 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com