Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица разполага с финансови средства ...

Агенция по заетосттаАгенция по заетостта - Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. юни 2012г., както следва:

 1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл. 36, алинея 2 от ЗНЗ). Осигурени средства: 2007 лв.

2. Стимулиране на работодатели-микропредприятия да разкриват работни места, като се субсидират първите 5 разкрити работни места(чл. 50 от ЗНЗ). Осигурени средства: 464 лв.
3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (чл. 51 от ЗНЗ). Осигурени средства: 1959 лв.
4. Насърчаване на работодателите да наемат продължително безработни лица (чл. 55в от ЗНЗ). Осигурени средства: 475 лв.
5. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ). Осигурени средства: 2178 лв.
6. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ). Осигурени средства: 1580 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371.
Последна промяна ( Tuesday, 29 May 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com