Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Нови местни такси и цени на услуги на територията на община Вършец
Община ВършецОбщински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ, изменя и допълва чл.65 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/, както следва:
Чл.65 Други такси:
/1/ Такса „месечен абонамент за спиране, паркиране и престой” на територията на общината в размер на 25 лв. на месец на паркоместо, при подадено заявление от ползватели съобразено със Закона за движения по пътищата.
/2/ Такса „автовишка” 30 лв. за 1 /един/ астрономически час и 200 лв. за един календарен ден за 8 /осем/ часа.
/3/ Такса „строително скеле” 10лв. на календарен ден за брой елементи, както следва:
         Строително скеле
-  решетъчни форми – 159 бр.
-  дълги – 127 бр.
-  къси – 106 бр.
-  пети – 31 бр.
-   средни – 123 бр.
2.  Изменението и допълнението на чл.65 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет – Вършец (08.06.2012г.)
Последна промяна ( Monday, 18 June 2012 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2023 Varshets.com | Вършец.com