Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Община Вършец организира публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя.
нивиНа 30.04.2013г. от 09.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище/мера, находяща се в землищата на населените места на Община Вършец описана, както следва:

  • Землище гр.Вършец – 421 бр. имота, описани в приложение № 1 към заповедта.
  • Землище с.Спанчевци - 62 бр. имота, описани в приложение № 2 към заповедта.
  • Землище с.Драганица - 117 бр. имота, описани в приложение № 3 към заповедта.
  • Землище с.Черкаски – 137 бр. имота, описани в приложение № 4 към заповедта.
  • Землище с.Стояново-  34 бр. имота, описани в приложение № 5 към заповедта.
  • Землище с.Д. Озирово - 99 бр. имота, описани в приложение № 6 към заповедта.
  • Землище с.Г. Озирово - 180 бр. имота, описани в приложение № 7 към заповедта.
  • Землище с.Д. Б. Речка - 51 бр. имота, описани в приложение № 8 към заповедта.
  • Землище с.Г. Б. Речка - 31 бр. имота, описани в приложение № 9 към заповедта.

Първоначална годишна тръжна наемна цена за 1 декар  -  8 лв. /осем лева/.

Стъпка за наддаване 5 % върху общата първоначална годишна тръжна наемана цена на съответния земеделски имот.

Срок за отдаване под наем на имотите 5 /пет/ календарни години, считано от датата на подписване на договора за наем.

       Документация за участие в търга на стойност 100 лв. /сто лева/ може да се закупува всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 29.03.2013г. до 29.04.2013г. от касата на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

       Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. от 29.03.2013г. до 29.04.2013 г. в деловодството на Общинска администрация гр.Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 1.

 Депозит за участие в търга:
- за имоти с площдо 100 дка. -  20 лв. За всеки земеделски имот по отделно;
- з аимоти с площ от 100 дка. до 500 дка. - 100 лв. За всеки имот поотделно;
- заимоти с площнад 500 дка. – 500 лв. За всеки имот поотделно.

         Депозитът се внася в касата на Общинска администрация – Вършец всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 29.03.2013г. до 29.04.2013 г., с адрес: гр.Вършец 3540, Община Вършец, област Монтана, бул. “България” № 10, етаж 3, стая, 305.

        До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 17.00 часа на 29.04.2013 г., внесли депозит за участие в търга в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

 
Последна промяна ( Wednesday, 24 April 2013 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com