Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
Публична покана за участие в обществена поръчка - Вътрешен ремонт на спален корпус и кухня ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за обществена поръчкаBG-Вършец

ПУБЛИЧНА ПОКАНАВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Оздравително училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Вършец, ул. Серафим Георгие 12,
За: Диана Григорова Иванова - Петкова, България 3540, Вършец, Тел.: 095 272286, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Място/места за контакт: гр. Вършец
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varshets.com.
Адрес на профила на купувача: www.varshets.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Вътрешен ремонт на спален корпус и кухня на Оздравително училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Вършец

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
45000000
Описание:

Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на СМР на спален корпус и кухня на Оздравително училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Вършец

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
255163 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Вършец

NUTS:
BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Строително - монтажните работи да бъдат изпълнени качествено - да отговарят на БДС/ЕН. Влаганите в обекта материали трябва да са само първо качество, да отговарят на БДС/ЕН и хармонизираните европейски стандарти. Всички материали да бъдат придружени със сертификати за произход и качество, както и декларации за съотвествие. Не се допуска използването на материали с изтекъл срок на употреба. Всикчи материали и изделия да бъдат придружени с паспорти и попълнени гаранционни карти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно показателите описани в методиката за оценка на офертите, публикувана в профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
13/02/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
www.varshets.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/02/2014

 

Последна промяна ( Sunday, 16 February 2014 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com